fbpx

Bli Medlem

Vi behöver ditt stöd för att kunna hjälpa barn och ungdomar med dyslexi. 

Tillsammans får vi en starkare röst i debatten och större möjligheter att förbättra våra barns skolgång.

Som medlem får du:

När du har fyllt i och skickat in formuläret skickar vi ett välkomstbrev och faktura på medlemsavgiften till dig. Avgiften för år 2022 är enligt ovanstående tabell. Anmäl en förälder/vårdnadshavare som medlem och övriga i familjen som stödmedlemmar. Glöm inte skriva alla personers namn i anmälan.