Om Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Kunskap, stöd och gemenskap

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. FDB är en ideell, rikstäckande förening med lokalavdelningar på flera platser runtom i Sverige. Föreningen bildades 1992 av en grupp föräldrar, den är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla. FDB samverkar också med Dyslexiförbundet, Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen.

Det här gör vi på FDB:

  • Arrangerar föreläsningar och träffar
  • Skapar kontaktnät mellan föräldrar
  • Sprider kunskap om dyslexi
  • Arbetar för att påverka beslutsfattare
  • Anordnar sommarläger för barn och ungdomar
  • Producerar DyssePodden, Sveriges största podcast om dyslexi

Lokalavdelningar

FDB i landet består av länsavdelningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner.
  • Kontaktpersoner är ofta föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter, som du kan få råd och tips av.
  • Läns- och lokalavdelningarna arrangerar intressanta föreläsningar, berikande möten och föräldraträffar där det finns möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.
  • För barn och ungdomar som har dyslexi anordnas också en del lägerverksamhet och andra träffar.
Håll utkik här på hemsidan om vad som händer lokalt eller ta kontakt direkt med din lokalförening!

Vill du engagera dig och starta en egen lokalavdelning?