Riksstyrelsen

Mer om FDB:s riksstyrelse

Styrelsen väljs in vid årsmötet. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur FDB:s verksamhet bedrivs på lång sikt och för FDB:s ekonomi. Ledamöter i styrelsen har, eller har haft, barn i skolålder med dyslexi. I annat fall jobbar styrelseledamöter med barn och ungdomar som har dyslexi.

Riksstyrelsen

Jessica Arvstrand Brynjeståhl

Ordförande

Liselott Sjölin

Kassör
Emma Lönnberg Fink​

Emma Lönnberg Fink

Ledamot
Irene Rodeberj

Irene Rodebjer

Ledamot

Matilda Ehinger

Övrig ledamot

Livia Stenberg

Suppleant

Anette Ehinger

Suppleant

Revisorer Riksstyrelsen

Christer Andersson

Revisor

Ingela Holtenstam

Revisor suppleant

Valberedning Riksstyrelsen

Valberedning

Stöd FDB och bli medlem idag