Riksstyrelsen

Mer om FDB:s riksstyrelse

Styrelsen väljs in vid årsmötet. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur FDB:s verksamhet bedrivs på lång sikt och för FDB:s ekonomi. Ledamöter i styrelsen har, eller har haft, barn i skolålder med dyslexi. I annat fall jobbar styrelseledamöter med barn och ungdomar som har dyslexi.

Riksstyrelsen

Jessica Arvstrand Brynjeståhl

Tf Ordförande
Patrik Zander

Patrik Zander

Kassör
Emma Lönnberg Fink​

Emma Lönnberg Fink

Ledamot
Irene Rodeberj

Irene Rodebjer

Ledamot
Ledamot

Revisorer Riksstyrelsen

Giti Alves Moreria

Revisor

Anna Ersson

Revisor

Valberedning Riksstyrelsen

Kristina

Valberedning

Stöd FDB och bli medlem idag