Välkommen till FDB

Gemensam resurs för föräldrar och barn som lever med dyslexi

Cirka 800 000 st svenskar beräknas ha dyslexi. Siffran blir ännu högre om man räknar in alla personer som har någon form av läs- och skrivsvårigheter eller dyskalkyli.

I över 30 år har FDB jobbat för att öka förståelse och kunskap om dyslexi. FDB bygger på egna erfarenheter från föräldrar med dyslektiska barn. Vårt mål är att ingen ska behöva känna sig ensam med sina funderingar och frågor om dyslexi.

Stöd FDB

Tillsammans får vi en starkare röst och ökade resurser.

Stödet går till: 

Aktuellt Nyheter

Välkommen till vår nya webb!
Nyheter

Välkommen till vår nya webb!

Vi hoppas att du tycker att det blivit enklare att hitta det du söker, och att informationen är lätt att ta till sig. Utvecklingen fortsätter och näst på tur är medlemssidan där du som medlem hittar checklistor inför möten med skolan, inspelade föreläsningar och många frågor och svar.

Läs mer »
Välkommen till vår nya webb!
Nyheter

Välkommen till vår nya webb!

Vi hoppas att du tycker att det blivit enklare att hitta det du söker, och att informationen är lätt att ta till sig. Utvecklingen fortsätter och näst på tur är medlemssidan där du som medlem hittar checklistor inför möten med skolan, inspelade föreläsningar och många frågor och svar.

Läs mer »

I samarbete med: