Sök
Stäng denna sökruta.

Arbetsförmedlingen hjälpt unga med funktionsnedsättning att hitta jobb

Ett EU-finansierad projekt SamStart som drivs av Arbetsförmedlingen har ett mål att öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv. Projektet drivs i dialog med funktionsrättsorganisationer.

De flesta i projektet är elever som snart ska sluta skolan eller de som har nyligen gjort det och vill fortsätta få stöd. Dem flesta unga i programmet (57%) har specifika kognitiva funktionsnedsättningar – dvs ADHD, autism, dyslexi, dyskalkyli osv. 32% har en generell nedsatt inlärningsförmåga, 4% har en psykisk funktionsnedsättning och ytterligare 4% har nedsatt eller begränsad rörelseförmåga.

Intervjuarna med 63 ungdomar från projektet visar att de tycker att det är viktigt att få rätt stöd i skolan och att det brukar ta en ganska lång tid. Å andra sidan att inte få hjälp leder till utanförskap. De berättat också att det är viktigt för de att ha stöd från viktiga personer och ha en bra självkännedom.

Enligt senaste statistiken från projektet har 10% av alla deltagare på SamStart hittat jobb (2022). I jämförelse med alla ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som hittat jobb samma år (7,8%) och ungdomar med funktionsnedsättning som hittat jobb (6,4%) blir projektets resultat ett bra tecken.

Projektet fortsätter fungera för närvarande i cirka 140 kommuner.

Mer information hittar du här:

https://arbetsformedlingen.se/for-kommuner/samstart

Stöd FDB och bli medlem idag