Då var det dags för glosor i engelska igen! 

Av Linda Harritz 

Hemarbete kan vara ett jobbigt moment för ett barn med dyslexi och personerna som ska hjälpa hen. Det går inte att räkna med att förståelse för läxan eller kunskap i skolämnet finns i hemmet. Inte heller att eleven har förmågan att själv sätta sig ner och studera utan någon annan hemma som påminner barnet om läxan. 

Jag som mamma, till ett 10 årigt barn med dyslexi, har kämpat med glosor som är uppdelade i två spalter. En spalt med 20 ord på svenska och en spalt med 20 ord på engelska. Bara tanken på att själv försöka läsa glosorna, översätta och sen stava dem rätt har gjort att mitt barn kastat bort ett antal papper.

Eftersom jag undervisar i ämnet engelska testas olika alternativ av inlärningsmetoder av ”traditionella glosor”. Målet är att bidra till ökad lust att vilja lära sig engelska. Språk öppnar upp världen och det ska vara kul att lära sig nya sätt att kommunicera med våra medmänniskor runt om på jorden! 

Här är sex exempel som förhoppningsvis kan underlätta för er vid inlärning av glosor:

  1. Flashcards – använd postitlappar. Skriv glosan på ena sidan och ha en enkel bild som föreställer glosan på den andra sidan. Eleven kopplar ihop ord med bild. Ordförrådet ökar. Sen kan du öka på svårighetsgraden och be barnet säga ordet i en mening osv 

Här kan du låta barnet vara med och producera materialet, får då får hen använda sig av flera sinnen vilket ökar inlärningen. Varför inte spara era flashcards till ett senare tillfälle och repetera dem lite då och då?

Flashcard

Flashcard

En digital sida som du kan använda dig av är Quizlet.com där du enkelt skapar flashcards. 

Länk: Flashcards English Vocabulary | Quizlet

  1. Dra streck – gör två spalter på ett A4 papper. I den ena skriver du av ordet på svenska och på den andra skriver du ordet på engelska. Eleven drar sedan streck mellan dem och visar att de förstått vad ordet betyder (går utmärkt att använda sig av bilder här med). Kunskap kan presenteras på olika sätt i skolan inte bara genom att stava glosorna rätt. 
  1. Glosor.eu – det är en sida som är uppskattad av mina elever. De kan spela, skriva och stava orden i sin egen takt, på olika sätt och på sitt eget konto.  Det finns en Premiumfunktion som du kan visa för skolans rektor och föreslå att skolan alternativt kommunen köper in tjänsten. Då kan eleverna kan lyssna på ordet som de ska ha i läxa. Hörförståelsen kommer in – barnen kan lyssna in kunskapen – och du som förälder slipper sitta och försöka uttala ord som du tidigare inte hört.
  1. Spela in glosorna – det finns många inbyggda system i dagens datorer t.ex. så använder jag mig ofta av ”Tal till text” funktionen. Här kan du, barnet eller varför inte läraren tala in glosorna så barnet kan härma uttal. 
  1. Memory – ett underskattat sätt att träna in nya ord samtidigt som det medföljer ett lekmoment. Det finns många sidor med memories och olika teman. Eftersom det är höst i luften får du här en länk till ett memory med hösttema: Autumn vocabulary for kids learning English | Matching game (anglomaniacy.pl)
  1. Sätt glosorna i sitt sammanhang – att lära sig 20 nya ord är jättebra. Men vad ska de användas till? Att stå i centrala London och rabbla ord utan ett sammanhang är föga användbart. Se till att glosorna levereras i en text, som barnet kan läsa och lyssna på, så hen får in helheten. Att ha en egen bok är bra för då har hen möjlighet att ringa in ord, markera svåra ord med en överstrykningspenna, göra små anteckningar i sidan av texten (studieteknik). 

Om ditt barn fortfarande får en stencil i sin hand så installera appen Prizmo Go (funkar på Iphone). Enkelt beskrivet – du lägger appen ovanför texten och telefonen läser upp texten för ditt barn. Du kan välja engelska eller svenska (jag gillar ju funktioner som kan användas i flera ämnen). Då kan eleven hänga med i texten samtidigt som den spelas upp. Därefter kan ni tillsammans prata om textens innehåll innan ni går pratar om enskilda ord (glosorna). 

Jag hoppas att du hittar ett sätt som fungerar för ditt barn. Varför inte meddela skolan detta så läraren får vetskap om vilken inlärning som underlättar för ditt barn? Vi lärare är inga supermänniskor och goda idéer uppskattas för att så många barn som möjligt ska lyckas i sin skolgång. Engelska är kul! 

Mvh Linda Herrlitz

FDB Riksstyrelse

Stöd FDB och bli medlem idag