Avsnitt 46: Hjärnan gör jobbet även när vi använder talsyntes

DyssePodden: Hjärnan gör jobbet även när vi använder talsyntes

Nytt avsnitt av DyssePodden. Alma och Fanny intervjuar Tor Ghai som själv har grav dyslexi och Adam Gustavsson som har en son med dyslexi. Vad har Tor och Adam mer gemensamt? Jo, de har båda satsat på att bygga digitala verktyg för dyslektiker.  TorTalk och IcanRead konverterar text till tal. Båda verktygen har utvecklats med en genomtänkt och användarvänlig design.

Tor arbetade tidigare på MTM (Myndigheten för tillgängliga medel) med talsyntes för synskadade och han märkte att det fungerade för honom. När Thor började studera psykologi 2010 tog han fram ett digitalt verktyg för eget bruk. Detta har utvecklats till dagens TorTalk. Tor och Adam ger oss en inblick i hur talsyntes fungerar och varför det ibland låter lite konstigt. De förklarar för oss hur deras respektive verktyg fungerar. Grundtanken är ungefär densamma men med vissa skillnader, bland annat kan IcanRead översättas till 60 olika språk och med TorTalk kan man välja bort text inom parentes (till exempel referenser).

Tor och Adam berättar för Alma och Fanny om sina egna erfarenheter som dyslektiker och som förälder till ett barn med dyslexi. Samtalet handlar också om hjälpmedel då och nu, hur dyslexin kan försvåra för de som har mer än ett modersmål och att vi måste bli duktigare på att bekräfta och lyfta styrkorna hos barn med dyslexi. Avsnittet avslutas med reflektioner runt avkodning och varför det är så bra att använda talsyntes.

Under Medlemsportalen finns exklusiva rabatter för FDB:s medlemmar. Passa på att ladda ned både TorTalk och IcanRead och pröva dig fram för att se vilket verktyg som passar dig eller ditt barn bäst. Rabattkoderna hittar du under rubriken Erbjudande. 

Stöd FDB och bli medlem idag