Avsnitt 61: Jag har lärt mig att lyssna på eleven

Dyssepodden avsnitt 61 handlar om att lyssna på eleven

I studion den här gången sitter Matilda och Fabian tillsammans med Josefin Mellberg, rektor på stiftelsen nya Ängkärrskolan i Solna och Eva Herstorp, biträdande rektor. Båda har jobbat på skolan i 15 respektive 21 år och har lång erfarenhet av elever i behov av extraordinära stödinsatser..

En skola startad av föräldrar

Ängkärrskolan grundades 1993 av föräldrar som var missnöjda med att deras barn med dyslexi inte fick tillräckligt bra hjälp. Än idag drivs skolan av föräldrar som sitter i styrelsen.

Att jobba på skolan

Josefin berättar att hon själv tyckte att det var svårt att lära sig saker i skolan. Hon bestämde sig ganska tidigt för att hon ville jobba med att göra skillnad i skolan. 

  • Tiden i skolan är så viktig för den fortsatta framtiden, säger Josefin.

Mötet med eleverna

I skolan möter de elever som tidigare inte fått den hjälp de behöver, som nästan gett upp, och då handlar mycket om att lyssna. Det är en del av utmaningen och det där att möta elever är det roligast i jobbet menar de.

På skolan finns ett antal specialpedagoger och tillsammans med eleverna lär de sig och utvecklas ständigt. Olika lärare har olika kunskap om vad det innebär att ha dyslexi, oavsett vilken skolan man arbetar på. I det här avsnittet får du höra lite om hur Ängkärrskolan arbetar och på vilket sätt de försöker lösa skolarbetet och dagarna för sina elever.

Stöd FDB och bli medlem idag