Möte om deltagande på arbetsmarknaden och social integration

Förra veckan deltog vi i ett möte om arbetsmarknadsdeltagande och social integration av personer med funktionsnedsättning arrangerat av den Tyska Ambassaden i Sverige.

Medverkande:

– Dr Joachim Bertele, Tysklands ambassadör i Sverige

– Dr Rolf Schmachtenberg, statssekreterare, Tyska Arbets- och Socialministeriet

– Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige

– Emelie Mynde, förbundsjurist, Riksförbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (FUB)

– Albin Falkmer, direktör för Governance and Public Affairs, Samhall

– Verena Bentele, taleskvinna, Tyska Handikapprådet

– Emil Johansson, chef för utbildnings- och samverkansenheten, Arbetsförmedlingen

Deltagarna pratade om att skapa en tillgänglig och inkluderande miljö för personer med funktionsnedsättning och hur man kan inkludera fler av dem i arbetslivet. Representanter från både Sverige och Tyskland diskuterade också vad länderna har uppnått och vad vi kan lära av varandra.

Det var verkligen intressant att lyssna på kollegorna som förklarade problem som de står inför i sitt arbete. Vi kan se att det finns mycket som måste göras och att vår insats för att öka medvetenheten och utbilda människor spelar en avgörande roll. Och vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans, eftersom inkluderande samhälle gynnar alla.

Stöd FDB och bli medlem idag