Sök
Stäng denna sökruta.

Strategier för att förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 0-18 år

Gratis föreläsning onsdag 23/3 kl.19.00-20.00. Strategier för att förebygga läs- och skrivsvårigheter 0-18 år med Mats Myrberg (förinspelad föreläsning från dyslexikongressen 2021). Mats är med den sista kvarten för att svara på frågor.

Andelen elever på grundskolans högstadium som presterar under PISA nivå 2, dvs. som har mycket svårt att klara grundläggande läskrav i skolan och samhället har i det närmaste fördubblats under 2000-talet. Hur kan man förklara resultatutveckling, och hur kan den mötas? Vilka förändringar i samhället och skolan kan förklara utvecklingen? Vilken roll spelar skolan relativt biologiska och sociala förutsättningar för barns läsutveckling? Vad säger forskningen? Föreläsningen relaterar dyslexi till generella läs- och skrivutvecklingsmönster.

Åtgärder för att vända utvecklingen krävs på alla dessa arenor. Vad har vi gjort hittills, vad har försummats och vad kan vi göra mer och bättre? Var finns styrkor och svagheter i insatserna? Vad säger nationella uppföljningsstudier? Föreläsningen lyfter fram internationell forskning som kan bilda grund för pedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling och lärarutbildning. Avslutningsvis skissas forskningsbehov som kan ligga till grund för framgångsrika insatser för god läs- och skrivutveckling i framtiden.

Mats Myrberg är professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han har de senaste tjugo åren ägnat en väsentlig del av sin forskning åt frågor som rör ungdomars, vuxnas och äldres läsförmåga i ett samhällsperspektiv. Hans senaste forsknings- projekt är en nordisk studie av gymnasieutbildningens effekter på läsförmågeutvecklingen hos vuxna. Mats är styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen.

Föreläsningen kommer att finnas tillgänglig på Medlemsportalen under mycket begränsad tid efter den 23 mars.

Fakta

Datum: onsdag 23 mars 2022

Tid: Kl. 19.00-19.45 förinspelad föreläsning från dyslexikongressen 2021 visas.

Kl. 19.45-20.00 dags för frågestund. Mats Myrberg deltar live via Zoom.

Plats: digitalt via Zoom

Pris: kostnadsfritt, endast öppet för FDB:s medlemmar

Anmälan senast den 22 mars.

Saknar du medlemskap i FDB? Läs mer om hur du stöder FDB:s arbete.

Stöd FDB och bli medlem idag